หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
[26], 398, [2] หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
xxxv, 180 p. : illus. ; 24 cm.
  View TOC
TOC:
 • Preface and Acknowledgement
 • The Life and Work of Dr, Preecha Noonsuk
 • Prologue The Isthmian Tract and the Fulf of Siam
 • Finding a Form, Discovering the Sublime
 • People of the Beach Ridges : Tambralinga and Palembang
 • Transpeninsular Routes in the Light of New Finds in Coastal and Nautical Archaeology ** The Way Maheyong inscription : The Thai-Malay Peninsula in the Wide World of Buddhist Material and Cultural Exchange
 • The Northern Malays
 • Ayutthaya and the Peninsula from the Thirteenth to Seventeenth Century
 • A Deity Conjured from the Mid-South's Ancient Heritage
 • Possibilities of Material Culture Approach to History of Thai Urban Lived Religion
 • Burmese Wares in Aceh and Nouth Sumatra
 • Epilogue From Father to Son : A Meditative Journey to "Bead Nound" and Back
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 160 มหัศจรรย์พื้นถิ่น
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • ตามรอย 50 เส้นทางของดีชุมชน
 • สถานที่ติดต่อสำคัญ
หนังสือทั่วไป
ท, 205 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณไนแอ่งเชียงใหม่ - ลำพูน ก่อนกำเนิดเวียงกุมกาม
 • บทที่ 2 เวียงกุมกาม : ลักษณะกายภาพ และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
 • บทที่ 3 เวียงกุมกามล่มสลายกลายเป็นนครโบราณใต้พิภพอุทกภัยที่เวียงกุมกาม
 • บทที่ 4 สรุป
หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
 • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
 • อยากลืมกลับจำ
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 311 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขันอู่ทองเขตขัตติยนารี
 • สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 • กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
 • สมเด็จพระศรีสุลาไลย
 • เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
 • เจ้าจอมมารดาอำภา
 • สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
 • เจ้าจอมมารดาเที่ยง
 • เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
 • พระนางเรือล่ม สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
 • สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
 • พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
 • สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัตรราชเทวี
 • พระราชชายา เจ้าดารารัศมี