น่าน 2539

หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

นนทบุรี 2542

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ปัตตานี 2545

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

สระบุรี 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สระแก้ว 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี