หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24

น.ม.ส. 2535

หนังสือทั่วไป
205 หน้า

ขันที 2543

หนังสือทั่วไป
190 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
207หน้า
หนังสือทั่วไป
63หน้า ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
Note: พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปทรงเปิดทำเนียบองคมนตรี ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547
หนังสือทั่วไป
359หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
59หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ภูเก็ต 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี

พิจิตร 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

นครปฐม 2539

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
40หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบ

ตาก 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี แผนที่

สงขลา 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ระยอง 2542

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบ

ระนอง 2543

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ

ราชบุรี 2541

หนังสือทั่วไป
47หน้า ภาพประกอบสี

นครนายก 2541

หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

ตราด 2541

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สกลนคร 2541

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ยโสธร 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ลำพูน 2541

หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี

เลย 2542

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี

สตูล 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

ชัยนาท 2541

หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

ยะลา 2547

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
63หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบสี

น่าน 2539

หนังสือทั่วไป
60หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

นนทบุรี 2542

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

ปัตตานี 2545

หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
64หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
48หน้า ภาพประกอบสี

สระบุรี 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

สระแก้ว 2539

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

ตรัง 2545

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

กระบี่ 2544

หนังสือทั่วไป
56หน้า ภาพประกอบสี

พะเยา 2541

หนังสือทั่วไป
52หน้า ภาพประกอบสี

จีน 2547

หนังสือทั่วไป
440 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
    หน้าต่างสู่โลกกว้าง
หน้าต่างสู่โลกกว้าง
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบสี:
หนังสือทั่วไป
250หน้า ภาพประกอบสี:
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
294 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
180 หน้า ภาพประกอบสี
    โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ ๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ ๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า