หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ความลับของไอน์สไตน์
  • คิดอย่างไอน์สไตน์ - ปัญหาที่ถูกต้อง
  • ไม่มีความคิดใดที่เลว
  • ทำลายรูปแบบทางความคิด
  • แหกกฎความคิด
  • อยู่กับปัญหา
  • หลีกเลี่ยงวิถีอัศวิน