หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุดธรรมะประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 2
ชุดธรรมะประวัติศาสตร์ ลำดับที่ 2
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม