Search results

55 results in 0.08s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช เมื่อสวรรคตบรรจบครบ 100 ปี ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2553
พิมพ์สนองพระเดชพระคุณ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช เมื่อสวรรคตบรรจบครบ 100 ปี ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2553
หนังสือ

หนังสือ

  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระราชสมภพครบ 150 ปี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

สมุด... 2552

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
Note: เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์เป็รอนุสรณ์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ 120 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556
Note: คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามพิมพ์เป็รอนุสรณ์เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นปีที่ 120 วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2556
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือ

  หนังสือชนะการประกวดรางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
Note: หนังสือชนะการประกวดรางวัลคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 150 ปี พุทธศักราช 2546
Note: จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 150 ปี พุทธศักราช 2546
หนังสือ

  จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี พุทธศักราช 2546
Note: จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี พุทธศักราช 2546
หนังสือ

  ฉลองครบรอบ 200 ปีพระบรมราชสมภพ
Note: ฉลองครบรอบ 200 ปีพระบรมราชสมภพ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ มีท้ังหมด ๖ เล่ม
 • เจ้าพระยารามราฆพ
 • ศุภมิตร
 • ปัญหาเรื่องจะส่งผู้แทนพระองค์ไปช่วยงานราชาภิเษกของพระเจ้ายอร์ชที่ ๕
 • ฉันถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่
 • ขมิ้นกับปูน
 • ความรำคาญต่าง ๆ ในวันแรก
 • ตั้งชื่อกรมทหารมหาดเล็กเพิ่มเติม
 • เรื่องตั้งรัฐมนตรีสภา
 • ถวายอดิเรกในรัชกาลที่ ๖
 • เปิดสะพานเฉลิมเดช ๕๗
 • เรื่องตั้งรัชทายาท
 • เปลี่ยนระเบียบราชการกระทรวงทหาร
 • อุบายการคลัง
 • ฉันต้องเข้าเนื้อ
 • ความไม่เรียบร้อยในกระทรวงยุติธรรม
 • กิจการแห่งแบงก์สยามกัมมาจล
 • เริ่มตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง
 • บัตรสนเท่ห์พิกล
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • บทนำ
 • 1 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับกองทัพ
 • 2 กองทัพส่วนพระองค์
 • 3 การพัฒนากองทัพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
 • 4 สงครามโลกครั้งที่ 1 กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
 • 5 งานพระราชนิพนธ์กับการสร้างภาพลักษณ์ทางการทหาร
 • 6 กองทัพกับวาทกรรม "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
 • บทสรุป
 • บรรณานุกรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ราชสำนักสยาม
 • ราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 6
 • มหาดเล็กในรัชกาลที่ 6
 • มหาดเล็กรับใช้
 • คนหลวง
 • กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
 • จำสนม, ติดสนม
 • ยศและบรรดาศักดิ์ราชเสวก
 • เครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนในพระราชสำนัก
 • กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.
 • กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์
 • กระบวนพยุหยาตราและกระบวนราบ
 • เสวยต้น
 • โขนบรรดาศักดิ์
 • สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 6
 • สโมสรในราชสำนัก
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การศึกษาของพระราชโอรส
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 • จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชนศรีสุรเดช
 • พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
 • จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
 • พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
 • สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ
 • 2. "นายใน" กับพระราชสำนักรัชกาลที่ ๖
 • นายในทรงโปรดในรัชกาลที่ ๖
 • กิจกรรมภายในพระราชสำรักฝ่ายในชาย
 • เพศภาวะชายและ "ความเป็นชาย" ตามพระราชนิยมที่มีอิทธิพลต่อนายใน
 • เพศภาวะของนายใน
 • "นายใน" และพระราชสำนักฝ่ายในชายในบริบทสังคมการเมือง
 • บทสรุป
หนังสือ

  คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558
Note: คณะวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดราชบพิธสถิตสีมาราม วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558
หนังสือ

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2540
Note: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจิตติ ติงศภัทิย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 23 ส.ค. 2540
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชพระบรมราชูปถัมภกแห่งวัดราชบพิธ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 149 ปีนับแต่วันก่อพระฤกษ์วัดราชบพิธและสนองคุณบูรการี เนื่องในศุภสมัยเจริญอายุ 69 ปี วันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
Note: พระพรหมมุนี เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 14-15 ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง จัดพิมพ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชพระบรมราชูปถัมภกแห่งวัดราชบพิธ เนื่องในอภิลักขิตสมัย 149 ปีนับแต่วันก่อพระฤกษ์วัดราชบพิธและสนองคุณบูรการี เนื่องในศุภสมัยเจริญอายุ 69 ปี วันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว