หนังสือทั่วไป
1,128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
214 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10-23), 423 หน้า ; 22 ซม.