หนังสือทั่วไป
707 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(10-23), 423 หน้า ; 22 ซม.