หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ