หนังสือทั่วไป
(32) 224 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10-23), 423 หน้า ; 22 ซม.