หนังสือทั่วไป
(10-23), 423 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบสี