หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
179 หน้า
หนังสือทั่วไป
(1-36), 252 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์ในงานบำเพ็ญกุศลบรมราชานุสรณ์ประจำปี2533
Note: พิมพ์ในงานบำเพ็ญกุศลบรมราชานุสรณ์ประจำปี2533
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ