หนังสือทั่วไป
47 หน้า ภาพประกอบ

สมุด... 2552

หนังสืออ้างอิง
214 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
548 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
193 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(12), 189 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดีรอม
    เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
Note: เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550