หนังสือทั่วไป
16 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ฉบับสองภาษา
Note: ฉบับสองภาษา
หนังสือทั่วไป
29 หน้า ; 21 ซม.