หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการศึกษาตลอดชีวิต
  • พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ต่องาน กศน.
  • งานการศึกษานอกโรงเรียนใต้ร่มพระบารมี
  • การสืบสานศาสตร์พระราชาในงาน กศน.