Search results

2 results in 0.01s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กทม. วันนี้มีอะไร
 • เปิดกรุชมกรุง : จุดเริ่มต้น ณ ท้องสนามหลวง
 • รอบอาณาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 • เดินเพลินย่านถนนดินสอ
 • ปัดฝุ่นดูศิลปะ ย่านสามแพร่ง
 • มรดกวัฒนธรรม สามศาสนา สี่ความเชื่อ ย่านกะดีจีน
 • ชุมชนตลาดน้อย
 • ศูนย์สร้างสุขทุกวัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การพนน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน
 • รัฐและทุนคาสิโน : การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
 • คิงส์โรมัน ตาสิโนกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ
 • คาสิโนและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี
 • คาสิโนกับเครือข่ายทุนท้องถิ่นข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
 • คาสิดนกับการเติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
 • สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความเสี่ยงของนักพนันข้ามแดน
 • นักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา