หนังสือทั่วไป
187 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.