หนังสือทั่วไป
(21), 763 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(14), 176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(7), 215 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • คำนำ
  • บทนำ : เมื่อเขมรทิ้งเมืองพระนครหลวง
  • ละแวก : ราชธานีของพระยาละแวก
  • อุดงค์ฦาชัย อุดงค์มีชัย หรือบันทายเพชร : ราชธานีในยุคสงครามกลางเมืองเขมร
  • จากเมืองจตุมุข สู่ กรุงพนมเปญ : พระบรมราชวังจตุมุขมงคล วัดพระแก้ว และวัดสำคัญในกรุงพนมเปญ
  • บรรณานุกรม
  • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ภาพสีประกอบ