หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(15), 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ปฐมบท
  • รัฐยะไข่ แผ่นดินและผู้คน
  • โรฮิงญา ข้อถกเถียงว่าด้วยถิ่นฐานและต้นราก
  • โรฮิงญา พลวัตและความขัดแย้ง
  • ปัจฉิมบท
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
297 หน้า : ภาพประกอบ