หนังสือทั่วไป
(ก-ข), 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.