หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. + 1 ซีดี-รอม