หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ