หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า ภาพประกอบสี, แผนที่ 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี