หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ