หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.