หนังสือทั่วไป
vii, 165 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • เกริ่นนำ
  • ว่าด้วยเรื่องของ 'เสน่ห์'
  • เสน่ห์แบบไทยๆ
  • เสน่ห์ท้องถิ่น...เสน่ห์ฮอกไกโด
  • เมื่อฮอกไกโดมาไทย เขาบอกอะไรให้เรารู้บ้าง