หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
579 หน้า ; 26 ซม.