หนังสืออ้างอิง
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หนังสืออ้างอิง
162 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
13, 240, [1] หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    สารบัญ : บทนำ -- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง -- การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เตามอญ ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นนดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นชีพอีกครั้ง
สารบัญ : บทนำ -- เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง -- การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เตามอญ ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด -- ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด -- เครื่องปั้นนดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นชีพอีกครั้ง