Search results

126 results in 0.07s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือ

  ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ธรณีประตู
 • แม่ยานาง
 • การทำขวัญ
 • การไว้จุกไว้เปีย
 • ขันลงหิน
 • จระเข้กับการทอดกฐิน
 • การเผาพริกเผาเกลือ
 • กราบแม่เตาไฟ
 • การจุดพลุในงานเผาศพ
 • มะพร้าวล้างหน้าศพ
 • แห่นางแมว
 • พรายน้ำ
 • ศาลพระภูมิ
 • แม่ซื้อ
 • ดาวม้า
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
Note: หนังสือจากชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง "คติชนสร้างสรรค์" พลวัตและการนำคติชนไปใช้ในสังคมไทยร่วมสมัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว. (2554-2557)
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิเคราะห์แหล่งกำเนิดของคนไทจากวัฒนธรรมไทเดิม
 • ประวัติศาสตร์ของตัวเขียนโบราณไทอาหม
 • Preservation of Tai manuscript literature in northeast India problems and prospect
 • an enduring ancient Tai-Ahom tradition
 • ความโทเมืองจากเมืองแถง
 • Tracing the footsteps of the Tai Ai Lao
 • Search for identity of the greater Tai nationality through the medium of ethno botanical study
 • the interdependence of the concept Najiak-kwan-muang in Tai culture : steps towards understanding
 • "ระบบแม่" สู่ "ระบบพ่อ" ในสังคมจ้วงโบราณ ถูกเปลี่ยนผ่านด้วยการหักดิบ
 • บันทึกการอ่าน"วัฒนธรรม" ชาวจ้วง
 • นางห่มเมืองแม่ต้นแบบของคนไทลุ่มน้ำพรหมบุตรและแม่น้ำโขง
 • "จ้วง" ในยูนนาน : ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการเมืองว่าด้วยพหุชาติพันธุ์
 • พัฒนาการของรัฐไทยในตำนาน : กรณีเมืองยองในรัฐฉานพุทธศตวรรษที่ 18-21
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ค้นหาความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวของ 4 สิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษยชาติ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งมนุษย์คิดค้นขึ้นตั้งแต่ยุคหิน พัฒนามาตามกาลเวลานับหมื่นนับพันปี จนเป็นแนววิถี
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ค้นหาความหมายที่แฝงอยู่ในวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ปะติดปะต่อเป็นเรื่องราวของ 4 สิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษยชาติ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งมนุษย์คิดค้นขึ้นตั้งแต่ยุคหิน พัฒนามาตามกาลเวลานับหมื่นนับพันปี จนเป็นแนววิถี
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประเพณีการผูกเสี่ยวและเทศกาลบุญบั้งไฟ
 • ภาพสะท้อนกรุงเทพเมื่อสี่สิบปีก่อน
 • สตรีไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลง
 • เอ็นจีโอไทยในภาวะวิกฤต อันตรายและโอกาส
 • อาหารไทยในช่วงการเปลี่ยนแปลง
 • คำสรรพนามไทย: ความซับซ้อนทางภาษา
 • สงฆ์ไทย: สะท้อนอดีต ปัจจุบันและอนาคต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ