หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 3 ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 5 สรุป
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : แผนที่ประกอบ, ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
293 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
331 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
333 หน้า
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ