หนังสือทั่วไป
28 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.