หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.