หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(56), 362 หน้า : ภาพประกอบ

พม่า / 2548

หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(28), 281 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ;
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
  • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
  • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
  • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
  • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ