หนังสือทั่วไป
579 หน้า
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่, ดรรชนี ; 22 ซม.
    หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับ "เซี่ยงไฮ้" เมืองในฝันอีกแห่งหนึ่งของจีน ครบครันด้วยข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่คุณต้องการ จากย่านประวัติศาสตร์บนหาดไว่ทัน สู่ย่านตึกระฟ้าบนฝั่งผู่ตง และจากเมืองเก่าหนานซื่อสู่ชุมชนยุคเขตเช่าฝรั่งเศส ถ่ายทอดโดยนักเขียนชั้นเยี่ยม ผู้ชุบชีวิตเรื่องราวด้านประวัติศา
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
    นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
397 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 28 ซม.
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9), 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(8), 216 หน้า ; 19 ซม.