บรูไน / 2541

หนังสือทั่วไป
114 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ