หนังสือทั่วไป
593 หน้า
หนังสือทั่วไป
(ซ) 447 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.