ดุษฎีนิพนธ์
(ก-ท) 351 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จากแผ่นดินอินเดียนแดงถึงยุคอาณานิคม
 • บทที่ 2 สงครามสร้างชาติ
 • บทที่ 3 ปฐมเหตุแห่งสงครามกลางเมือง
 • บทที่ 4 สงครามกลางเมือง
 • บทที่ 5 สมรภุมิเก็ตตีสเบริ์ก
 • บทที่ 6 ความเปลี่ยนแปลงในอเมริกาหลังสงครามกลางเมือง
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
หนังสือทั่วไป
533 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
vi, 204 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
266 หน้า : ภาพประกอบ.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.