หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
433 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(17), 331 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ระบบฟิสดัล
  • บทที่ 2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินตรา การเกิดเมือง และผลกระทบต่อระบบฟิวดัล
  • บทที่ 3 รัฐในระบบฟิสดัลยุคหลัง
  • บทที่ 4 การสิ้นสุดของยุคกลางและวิวัฒนาการรัฐ
  • บทที่ 5 การขยายพรมแดนของระบบเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
  • บทที่ 6 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ฝรั่งเศส - บทที่ 7 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อังกฤษ - บทที่ 8 การปฏิวัติอังกฤษ
  • บทที่ 9 การปฏิวติฝรั่งเศส
  • บทที่ 10 อังกฤษและฝรั่งเศส : สงครรามและการสร้างรัฐ
หนังสือทั่วไป
474 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.