หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(39), 364 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
    View TOC
TOC:
  • วิกฤตที่รุมเร้าจีน
  • เซี่ยงไฮ้ นครนานาชาติ เมืองท่าหลักของจีน
  • เลียบหัวเมืองชายทะเลจีน
  • เที่ยวเมืองเกาหลีและเมืองจีน
  • ข้ามทิเบตสู่เมืองจีน
  • ภูมิศาสตร์เมืองญี่ปุ่น
  • แดนอาทิตย์อุทัยสู่เสรีภาพ