หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พิจิตร / 2542

หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประปอบ ; 19 ซม.