หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี
    หนังสือเล่มเล็กลำดับที่ 101
Note: หนังสือเล่มเล็กลำดับที่ 101
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ภาพประกอบ