หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่