นวนิยาย
375 หน้า : ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
156 หน้า
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.