หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.