นวนิยาย
496 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
366 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
589 หน้า
นวนิยาย
538 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
757 หน้า
นวนิยาย
595 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
364 หน้า
นวนิยาย
397 หน้า
นวนิยาย
291 หน้า ; 21 ซม.