ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.

ไฟพ่าย / 2553

นวนิยาย
616 หน้า