นวนิยาย
272 หน้า ; 21 ซม.

ไฟหนาว / 2554

นวนิยาย
648 หน้า ; 21 ซม.

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.