หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
89 หน้า ; 18 ซม.