หนังสืออ้างอิง
ก-ฏ, 72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.