หนังสือทั่วไป
316 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คติสัญลักษณ์ของพระเมรุมาศ
 • ความพิเศษของพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
 • ภูมิทัศน์นอกราชวัติและโครงการพระราชดำริ
 • พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9
 • ลานอุตราวัฏ
 • ชั้นชาลาที่ 1
 • ชั้นชาลาที่ 2
 • ชั้นชาลาที่ 3
 • พระเมรุมาศบุษบกประธาน (ชั้นชาลาที่ 4)
 • พระที่นั่งทรงธรรม
 • ศาลาลูกขุน ทับเกษตร และทิม
 • ภาคผนวก
 • ราชรถ และราชยาน